• Türkçe

UOEK 2023 - Duyurular33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildiri  Özet Kitabı Yayınlanmıştır.


33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Özetler Kitabına(PDF fomatı)  aşağıda ulaşabilirsiniz. 

 

33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Programı (PDF formatı) 


33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Programı (PDF fomatı)  aşağıda ulaşabilirsiniz. 

 

33. Ulusal Özel Eğitim Kongresinin Bilimsel Programı  yayınlandı.

33. Ulusal Özel Eğitim Kongresinin Bilimsel Programı kongre internet sayfasında yayınlanmıştır. Detaylar için https://uoek2023.org/?s=2 adresini ziyaret ediniz. 25 Ekim'de görüşmek üzere... 

Konaklama için KTÜ Koru Tesisleri tercih edilebilir. 

Konaklama için kongre merkezine yakın konumda olan KTÜ Koru tesisleri tercih edilebilir. Erken rezervasyon için  oda sayısı sınırlıdır. Detaylı bilgiye https://www.ktu.edu.tr/koru sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Çalıştay önerilerinizi  bilgi@uoek2023.org  e-posta adresine  gönderebilirsiniz. 
 

       Çalıştay önerileriniz için çalıştay konusu, katılımcı kontenjanı, ücreti, çalıştay süresini, iletişim bilgileriinizi belirten e-postanızı  bilgi@uoek2023.org  adresine  30 Ağustos 2023 tarihine kadar gönderebilirsiniz.  İlginize teşekkür ederiz. 
 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda  görev yapan öğretmenlerin kongreye katılımı konusunda  bilgilendirme 

Değerli katılımcılar ,
     Üniversitemiz tarafından bu yıl düzenlenecek olan 33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-26-27 Ekim 2023 tarihleri arasında Trabzon'da     gerçekleştirilecektir. Kongreye katılmak isteyen ve aktif olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda  görev yapan öğretmenler iki farklı şekilde katılabilecektir. 
   1-Bildirili Katılım: Kongrede sunulmak üzere sözlü/poster bildiri kabul edilirse, Bakanlık Bilimsel Toplantılara katılım yönergesi     çerçevesinde görevli izinli katılım sağlanabilmektedir. Bunun için kongre katılım ücreti dekontuyla kayıt yapıldıktan sonra  sistemden alınan bildiri kabul metninin görevli olunan okul müdürlüklerine dilekçeyle müracaat edilmesi gerekmektedir. Okul müdürlükleri tarafından bu dilekçelerin ilçe veya il müdürlüğünün onayına sunulması gerekmektedir.Bilimsel toplantılara katılım yönergesi gereğince, taşra teşkilatında bildirisi/posteri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi tarafından uygun görülen ve valilik/kaymakamlık oluru alınan personel görevli izinli sayılmaktadır. 
    2- Dinleyici olarak katılım: Kongreye dinleyici olarak katılmak isteyenlerin ise kongre katılım ücretini ödediklerine dair dekontla kesin yapmaları sonraki aşamada düzeneme kurulu tarafından gönderilecek davet mektubuyla görevli olunan okula dilekçe başvurması gerekmektedir. Daha sonra okul müdürlüklerince, ilçe veya il müdürlüklerinin onaya sunulması gerekmektedir.Bilimsel toplantılara katılım yönergesi gereğince, bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyenler eğitim ve öğretim sürecini ve kurumun işleyişini aksatmayacak şekilde kayıt giderlerinin kendilerince karşılanması şartı ile izinli sayılırlar ve bu kişilere herhangi bir ücret ödemesi gerçekleştirilmemektedir. 
            Bu işlemlerde aksama yaşanmaması için dilekçelerin  kongre başlangıcından en az iki hafta önce verilmesi uygun olacaktır.
     İlgili yönerge ekteki bağlantıda sunulmuştur.
    http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2027.pdf


Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM YÖNERGESİ:   https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/20120233_Bilimsel_ToplantYlara_KatYlYm_Yonergesi.pdf

Kongre ile ilgili görüş ve önerilerininizi bilgi@uoek2023.org adresine gönderebilirsiniz.

Kongre ile ilgili görüş ve önerilerininizi bilgi@uoek2023.org adresine gönderebilirsiniz.

Kongre merkezi: KTÜ  Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi-Trabzon

Kongre merkezi: KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi

Değerli katılımcılarımız kongremiz Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. 

Kongrede görüşmek üzere..