Bildiri Konusu:Özel Gereksinimli Yetişkin Bireylerin Eğitimi/İstihdam


OSB’li Bireyin de Dahil Olduğu Grupla Yürütülen Kurs Süreçlerinin Kurs Eğitmenleri Gözünden Değerlendirilmesi-Multidisipliner Bir Bakış
Araştırmalar, OSB olan bireylerin sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yaşadıkları bu sınırlılıkların, yetişkinlik süresince de devam ettiğini göstermektedir (Billstedt vd., 2007; Seltzer vd., 2011; Shattuck vd., 2007). Genç yetişkinlik döneminde sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, potansiyel olarak önemli bir dönüm noktasını temsil etmekle birlikte bu sürece dair daha ayrıntılı bilgiler okul temelli hizmetlerden yetişkin hizmetlerine geçişin planlanmasına katkı sağlayacaktır (Orsmond vd., 2013). Yanı sıra, OSB olan genç yetişkinlerin topluma sosyal katılımlarının incelenmesi, yaşam kalitelerinin merkezi bir yönüdür (Dünya Sağlık Örgütü, 2001; Verdugo vd., 2012). Alan yazında genç yetişkinlerin okul ve iş ortamlarına katılımlarına yönelik çalışmalar olsa da (Shattuck vd., 2012), sosyal ortamlara katılımlarına ilişkin az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, İzmir ilinde faaliyet yürütmekte olan ve OSB’li bireyin de dahil olduğu bir genç yetişkin grubuna hizmet veren kurs eğitmenlerinin deneyim ve gözlemlerinin alınması planlanmaktadır. Üç farklı eğitmenle, farklı disiplinlere yönelik yürütülen kurs süreçlerinin eğitmen gözünden değerlendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Veriler, 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanacak olup betimsel olarak analiz edilecektir. Çalışmanın veri toplama aşaması henüz tamamlanmamış olup, olası çalışma sonuçlarında kurs eğitmenlerinin kurs süreci başındaki beklentilerine ve değişimine dair bilgi edinileceği, OSB olan birey ve diğer katılımcıların sosyal becerilerinde, günlük yaşam becerilerinde ve kursa ilişkin becerilerinde gözlemlenen gelişmelere dair değerlendirme sağlaması beklenmektedir.
KAYNAKÇA
Billstedt, E., Gillberg, I. C., & Gillberg, C. (2007). Autism in adults: Symptom patterns and early childhood predictors. The use of the DISCO in a community sample followed from childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 1102–1110. doi:10.1111/j.1469-7610.2007.01774.x.
Orsmond, G.I., Shattuck, P.T., Cooper, B.P. et al. Social Participation Among Young Adults with an Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord 43, 2710–2719 (2013). https://doi.org/10.1007/s10803-013-1833-8
Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., Taylor, J. L., Smith, L., Orsmond, G. I., Esbensen, A., et al. (2011). Adolescents and adults with autism spectrum disorders. In D. G. Amaral, G. Dawson, & D. H. Geschwind (Eds.), Autism spectrum disorders (pp. 241–252). New York: Oxford University Press.
Shattuck, P. T., Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., Orsmond, G. I., Bolt, D., Kring, S., et al. (2007). Change in autism symptoms and maladaptive behaviors in adolescents and adults with an autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(9), 1735–1747. doi:10.1007/s10803-006-0307-7.
Shattuck, P. T., Narendorf, S. C., Cooper, B. P., Sterzing, P., Wagner, M., & Taylor, J. L. (2012). Postsecondary education and employment among youth with an autism spectrum disorder. Pediatrics, 129, 1042–1049. doi:10.1542/peds.2011-2864.
Verdugo, M. A., Navas, P., Gómez, L. E., & Schalock, R. L. (2012). The concept of quality of life and its role in enhancing human rights in the field of intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 56(11), 1036–1045. doi:10.1111/j.1365-2788.2012.01585.x.
World Health Organization. (2001). International classification of functioning, disability, and health. Geneva: World Health Organization.
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, sosyal katılım, sosyal beceriler, genç yetişkinlik dönemi.