Bildiri Konusu:Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi


ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ KONUSUNDA VELİLERİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda velilerin görüşlerini araştırmaktır.
Saha incelemesi yapılarak velilerle birebir görüşüldü.(ev ve işyeri ziyaretleri) Velilere öğrencinin kişilik özellikleri, sosyal ve sportif etkinlikleri , bilsem’deki etkinlikler ve öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumların akademik çalışmalar hakkındaki görüşlerini sorgulayan bir form doldurmaları sağlandı. Formların değerlendirilmesi sonucunda velilerin öğrencilerinin gerek bilsem eğitimi gerekse mevcut devam ettiği okuldaki eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bu nedenle tedirginlik yaşadıkları değerlendirildi. Okullarda mevcut bulunan ve bu sorunu çözümlemek amacıyla kullanılan destek eğitim odalarından velilerin yeterince bilgisi olmadığı tespit edildi. Özel yetenekli öğrenciler ailelerinin yeterince bilgiye sahip olmaması nedeniyle ilgili oldukları alanlarda çeşitli zorluklar yaşamakta, ailelerdeki tedirginlikten kısmen olumsuz etkilenmektedirler. Bu konu hakkında yapılmış bir çalışmada ebeveynlerin çocuklarının özel yetenekli olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtmiştir. Ancak çalışma incelendiğinde bu ailelerin tanı almadan ve yeterli bilgilendirme yapılmadan önce okul programına ve sosyal çevreye yeterince adapte olamadıkları, ev ödevlerini yapmada zorluk yaşadıkları, endişeli oldukları tespit edilmiştir (1). Diğer bir çalışmada ise ebeveynlerin çocuklarının özel yetenekli olduğunu öğrendiğinde kendi çocukları olduğu için ne olursa olsun sahiplendikleri ,mutlu oldukları ve zamanla bu duygusal karmaşayı aşabildiklerini söylemişlerdir. Çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamaya gerek duymadıklarını belirtmişlerdir (2).
Tüm bu çalışmalar ışığında özel yetenekli öğrencilerin ailelerinin bilgilendirilmesinde eksik kalındığı okul ve bilsem işbirliğinin istenilen seviyede uygulanamadığı tespit edilmiştir. Velilerin bilim sanat merkezlerindeki uygulanan uyum ve destek eğitim, bireysel yetenek fark ettirme programı .özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi ve yönetimi programı gibi eğitim programları hakkında bilgilendirmek veli ve öğrencinin yaşadığı endişe ve zorlukların giderilmesinde etkili olacağı değerlendirildi. Ayrıca öğrencinin devam ettiği mevcut okulundaki destek eğitim odalarındaki eğitimlerden velilerin daha fazla bilgilendirilmesinin öğrencinin eğitimine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmüştür.
Kaynakça
1. GAMZE, A. V. C. I.; DEMİROK, Mukaddes SAKALLI. Özel Yetenekli Olmak ve Özel Yetenekli Çocuğa Sahip Olmak: Özel Yetenekli Birey ve Ebeveyn Görüşleri. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6.11: 39-54.
2. ÇAVUŞOĞLU, Murat; SEMERCİ, Nuriye. Anne babaların BİLSEM’e devam eden özel yetenekli çocuklarına ilişkin görüşleri (Bartın ili örneği). Bartın University Journal of Faculty of Education, 2015, 325-335.


Anahtar Kelimeler: özel yetenekli birey . veli . bilsem , destek eğitim odası