Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bakış Açısı ile Ergenler
Ergenlik; bebeklik, çocukluk ve ikinci çocukluk evrelerinden sonra bireyin gelişiminde boylarının uzaması, fiziksel olarak büyüme, sivilce ve vücudun yağlanmasının yanında iç çatışmaların yaşanması gibi psikolojik ve fiziksel açıdan farklılıklar yaşadığı dönemdir. Bu dönem aynı zamanda pek çok araştırmacı tarafından bir fırtına dönemi olarak görülmektedir. Bu görüş ergenliğin toplum-aile-eğitimci üçgeninde yüksek risk faktörleri barındıran, hassas etkileşim gerektiren, duyarlı yaklaşım gerektiren bir dönem olarak görülmesi gerektiğini göstermektedir. Bu dönemi eğitim ortamında en verimli şekilde geçirebilmek için de eğitim paydaşlarının özellikle öğretmenlerin bu dönemin gelişimsel özelliklerini bilmesi ve ergenlere bu gelişimsel özelliklerin farkında olarak yaklaşması önem arz etmektedir. Ergenliğin normalin üzerinde bir kriz olarak değerlendirilmesi, ergenin yanlış algılanmasına ve sağlıklı olmayan çözüm yöntemleri geliştirilmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı özel eğitim öğretmen adaylarının bakış açısı ile ergenlik dönemini değerlendirmektir. Çünkü özel eğitim öğretmenlerinin çalıştığı grubun önemli bir bölümünü ergen özel gereksinimli bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir’de yer alan iki devlet üniversitesinin özel eğitim lisans programlarında öğrenim görmekte olan 80 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri RAFT tekniği ile hazırlanmış bir açık uçlu soru ve bir metafor sorusu ile toplanmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Öğretmen adayları ergenlik dönemini daha çok “boy uzaması, kilo artışı”, “ciltte yağlanma ve sivilce çıkarma” ve “sinirli olma durumu /agresif tavırlar gösterme” gibi bedensel ve duygusal değişimler ile ifade etmişlerdir. Bunun dışında aileden sevgi, saygı, ilgi ve anlayış beklenilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları ergenlik dönemini en fazla “belirsizlik” kategorisini oluşturan metaforlar (fırtına, karadeniz, akıl hastanesi, çabuk değişen bir hava vb.) ile anlattığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel eğitim öğretmen adayları, ergenlik dönemi, içerik analizi, metafor, raft tekniği.