Bildiri Konusu:Otizmli Spektrum Bozukluğu olan Bireylerin Eğitimi


Afet ve Acil Durumlarda Özel Gereksinimli Bireyler: “I Learn And Get Beyond My Limits (Öğreniyorum ve Sınırlarımı Aşıyorum) Erasmus + Projesi”
Ülkemiz başta deprem olmak üzere pek çok doğal afetin yaşandığı bir bölgede yer almaktadır. Toplumun tüm üyeleri doğa ya da insan kaynaklı güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalabilmektedir. Özel gereksinimli olsun ya da olmasın toplumdaki tüm bireylerin kendini güvende hissetmek en temel gereksinimlerden birisidir. Özel gereksinimli bireyler günlük yaşamda ev, okul, park, alışveriş merkezi, cadde ve sokaklarda deprem, sel, yangın, kazalar ve hafif yaralanmalar gibi çeşitli tehlikelerle karşılaşabilmektedir. Afet veya acil durumlarda özel gereksinimli bireyler toplumun diğer fertlerine göre daha savunmasız kalabilmektedir. Günlük yaşamda karşılaşabilecekleri bu tehlikelerden korunabilmeleri için özel gereksinimli bireylerin bazı temel güvenlik becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. “Öğreniyorum ve Sınırlarımı Aşıyorum/ I Learn and Get Beyond My Limits” projesi Ulusal Ajans Başkanlığına Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında sunulan 256 proje teklifinden hibe almaya hak kazanan 32 projeden birisi olmuştur. Proje 31/12/2020 tarihinde başlamış ve 30/12/2022 tarihinde sona ermiştir. Proje koordinatörü Eskişehir AFAD ve farklı iller ve farklı ülkelerde yer alan sekiz ortak bulunmaktadır. Projenin amacı; otizmli ve zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin afet ve acil durumlar sonrasında gereksinim duyacağı becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitim çıktılarının geliştirilmesidir. Özel gereksinimli bireylerin afet ve acil durumlar sonrasındaki kriz ve kargaşa ortamında yalnız kaldıklarında doğru kişilerle iletişim kurma, güvende kalma ve çeşitli risklerin üstesinden gelme gibi doğru hareket tarzlarını gösterebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında;
Anahtar Kelimeler: Afet ve acil durum, Özel gereksinimli bireyler, Uzaktan eğitim