Bildiri Konusu:İşitme Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


Bir Salgın Dört Tez: İşitme Engellilerin Eğitimi Alanındaki Doktorantlar
Bu araştırma kapsamında COVİD-19 salgını öncesinde tezine başlayan ve salgın sürecinde tezini tamamlamak durumunda kalan doktorantların görüşleri incelenmiştir. Çalışmaya işitme engellilerin eğitimi alanında çalışan dört doktorant katılmıştır. Katılımcıların her biri farklı yöntem ve konularda doktora tezlerini tamamlamıştır. Katılımcılarla salgın sürecinde nicel, nitel, karma ve eylem araştırması ile yürütülen tezlere ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analizle bulgulaştırılmıştır. Tema başlıkları salgının; araştırma basamaklarına, veri toplama sürecine, katılımcı-danışman-komite üyeleri ilişkisine etkisi şeklinde sıralanmıştır. Ek olarak benzer senaryolara ilişkin öneriler de temalar arasında yer almaktadır.
Araştırma basamakları incelendiğinde tüm katılımcılar, salgına rağmen araştırma konusunda ısrarcı olmuştur. Doktorantlar çalıştıkları konuda zaman zaman zorlansa da aynı konuda kısıtlı düzenlemeler yaparak süreci tamamlamıştır. Diğer yandan salgın öncesi tercih edilen yöntemler de değiştirilmemiştir. Ancak nicel araştırma yöntemleriyle çalışan doktorantın desen değişikliği yaptığı anlaşılmaktadır. Salgının yöntemsel olarak en çok eylem araştırması yapan doktorantı sürece müdahale aşamasında zorladığı görülmektedir. Veri toplama sürecinde salgının, nicel tasarımla gerçekleştirilen araştırmaya avantaj sağladığı, diğer doktorantları ise olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Tüm doktorantlar salgının, raporlaştırma basamağını olumlu etkilediğini aktarmıştır. Bu olumlu etki, kapanma nedeniyle örgün olarak gerçekleştirilen rutinin dışına çıkılmasıyla doğan ilave zamanın raporlaştırma basamağını kolaylaştırdığıyla ilişkilendirilmiştir.
Doktorantları en çok zorlayan unsur katılımcıların araştırmalardan çekilmesidir. Bulaş korkusuyla birlikte çekilenlerin yerine yeni katılımcıların araştırmaya eklenmesi tezlerin bitiş sürecini uzatmıştır. Hali hazırda tamamlanmış bazı uygulamalar yeni katılımcılarla birlikte başa dönmüştür. Karma ve nicel tasarımla yürütülen araştırmalarda ise ölçeklerin online olarak doldurulması katılımcı grubunun genişlemesini sağlayarak çalışmalara olumlu yansımıştır. Doktorantların üçü salgın sürecinde danışman ve tez izleme komite üyeleriyle etkili iletişimi sürdürmüştür. Bir doktorant ise zaman zaman iletişim kopukluğu yaşandığını, hem danışmanın hem komitenin salgın şartlarını göz ardı ederek zorlayıcı taleplerde bulunduğunu aktarmıştır.
Yeni varyantların ortaya çıkması ya da benzer salgınların yaşanabileceği senaryolara ilişkin B planının mutlaka hazırlanması gerektiği dikkat çekici öneriler arasındadır. Ek öneriler arasında ise veri toplama sürecinde online basamakların yer alması, araştırma uygulamalarının bilgisayar ortamında gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanması yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: İşitme Engellilerin Eğitimi, COVİD-19 Salgını, Doktorant, Tez