Bildiri Konusu:Öğrenme Güçlüğü olan Bireylerin Eğitimi


Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Destek Eğitim Programının (OKA²DEP) Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Etkisi  
Bu araştırmanın amacı özel öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini desteklemek amacıyla tasarlanan Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Destek Eğitim Programı (OKA DEP)’in özel öğrenme güçlüğüne sahip 5,6, ve 7.sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Araştırmada yöntem olarak tek denekli araştırma modellerinden değişen ölçütler modeli kullanılmıştır. Değişen ölçütler modeli bir davranış üzerinde bir dizi uygulamanın etkisinin yavaş yavaş gösterilmesinin planlandığı modeldir. Hedef davranışın katılımcıların hâlihazırda dağarcığında bulunan bir davranış olması gereklidir.Araştırmanın katılımcıları İzmir/Torbalı’da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine giden özel öğrenme güçlüğüne sahip ortaokul düzeyinde dört öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak başlama düzeyi, uygulama ve izleme oturumlarında ve sosyal geçerlilik de kullanılmak üzere okuma metinleri, öğrencilerin performansına ilişkin kayıt tutmak için uygulayıcı formlarının bitimindeki veri kayıt tabloları,her metin için beş adet okuduğunu anlama sorusu,katılımcıların kendi performanslarını izlemeleri için grafikler,kamera,kronometre,üç ayaklı kamera sehpası kullanılmıştır. Veri analizinde katılımcıların okuma metinlerinde bir dakikada kaç kelimeyi doğru okuduğuna, metinde toplam kaç okuma hatası yaptığına , metni ne kadar sürede okuduğuna ve okuduğunu anlama sorularına verdikleri cevaplara bakılmıştır. Veri analizi sonucunda OKA DEP’in katılımcıların bir dakikada okunan doğru kelime sayısı, doğru okuma yüzdesi (Doğru okuma yüzdesi bir dakikada okuduğu doğru kelime sayısının, bir dakikada okuduğu tüm kelime sayısının yüzdesel olarak oranını ifade etmektedir)
ve okuduğunu anlama puanları üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğuna ulaşılmıştır. Araştırmada etkililiği incelenen OKA DEP , anahtar kelime/hatırlatıcı stratejisi, tekrarlı okuma stratejisi ve öykü haritası stratejisi olmak üzere üç temel okuma stratejisini içermektedir. Bu araştırmada OKA DEP 'in etkililiği ile birlikte üç temel okuma stratejisinin birlikte kullanımının etkililiği de tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Özel öğrenme güçlüğü , Disleksi , Akıcı okuma , Okuduğunu anlama , OKA²DEP