Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim


Özel Eğitimde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı ve Sınıflandırılması
Dijitalleşen dünyada web 2.0 araçları ve teknolojileri sürekli gelişmekte her geçen gün yeni web 2.0 araçları eklenmektedir. Web 2.0 araçlarının günlük yaşamdaki yeri eskimemek ile birlikte her geçen gün daha fazla yaşamın içinde yer edindiği söylenebilir. Bütün alanlarda varlığını gösteren bu araçlar eğitimde de önemli bir yer tutmaktadır. Web 2.0 araçlarını kullanma becerileri birçok alanda hayatı kolaylaştırdığı gibi 21. Yüzyıl öğretmen becerileri olarak da nitelendirilmektedir. Web 2.0 araçlarının etkili ve verimli eğitim ortamlarının oluşmasında önemli katkılar sağladığı söylenebilir.Ayrıca web 2.0 araçlarının her zaman kullanışlı ve erişilebilir olmaları, çok fazla uzmanlık gerektirmemeleri, düşük maliyetli olmaları ve etkileşimli ortamlar sunmaları açısından tercih edilme nedenleri arasında sayılabilir.
Eğitimin birçok alanında olduğu gibi özel eğitim alanında da web 2.0 araçlarının kullanımı oldukça önemlidir.Öğretmenler, özel gereksinimli çocuklar için öğretimsel içeriği zenginleştirmek, Ancak web 2.0 araçlarının hem sayıca fazlalığı hem de spesifik olarak bazı beceri ve amaçlara hizmet etmesi bu araçların seçimini ve kullanımını zorlaştırmaktadır.
Bu araştırmada web 2.0 araçlarının sınıflandırılması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu araştırmada, iki araştırma sorusu belirlenmiştir. Birincisi: Özel eğitim alanında kullanılabilecek web 2.0 araçlar nelerdir? İkincisi: Özel eğitim alanında kullanılabilecek aynı kategorideki web 2.0 araçları arasındaki farklılıklar nelerdir? Web 2.0 araçlarının sınıflandırılması ve karşılaştırılması için bilişim teknolojileri alanında uzman bir kişiden görüş alınarak çeşitli kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda Web siteleri içerik analizi yöntemiyle analiz edilme sürecini dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar; araştırma sorularının oluşturulması, örneklemin oluşturulması, verilerin toplanması ve analizidir.
Bu araştırmada web 2.0 araçları, çeşitli başlıklar altında ve belirli kriterler doğrultusunda hem karşılaştırılmış hem de sınıflandırılmıştır. Bu araştırma, özel eğitim alanında çalışan personellerin veya özel gereksinimli çocukların ebeveynlerinin hangi web 2.0 aracını hangi amaçlar doğrultusunda kullanabileceği ile ilgili fikir verebilir. Bu araştırmada, sosyal öykü, çizgi roman, hikâye, kavram haritası oluşturma, eğitici oyun oluşturma, video veya çizgi animasyon oluşturma, sanal ve arttırılmış gerçeklik fırsatlarını kullanma, broşür, afiş ve sunum oluşturma gibi alanlarda yardımcı olabilecek bir karşılaştırma ve sınıflandırma yapılmıştır. Ayrıca web 2.0 araçlarının bulundukları sınıflandırma içerisinde ücretlendirme, mobil uygulama, dil desteği, dosya yükleme, çoklu ve çevrimiçi kullanım gibi kriterler doğrultusunda birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu kriterlerin yanı sıra her sınıflandırmaya özel kriterler de eklenmiştir. Web 2.0 araçlarının her geçen gün gelişen bir teknolojiye sahip olmalarından dolayı yapılacak her yeni sınıflandırma daha güncel ve daha verimli olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0 araçları, eğitimde web 2.0, özel eğitimde web 2.0, web 2.0 araçlarının sınıflandırılması