Bildiri Konusu:Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar/Etkili Uygulamalar


ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE BULAŞIK MAKİNESİ KULLANMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE TABLET ARACILIĞIYLA SUNULAN VİDEO İPUCU OLMA YÖNTEMİNİN ETKİLİĞİ
Bu araştırmanın genel amacı, hafif düzeyde zihin yetersizliğine sahip olan bireylerde bulaşık makinesi kullanma becerisinin öğretiminde video ipucu olma yönteminin etkililiğini belirlemektir. Araştırmanın bağımlı değişkeni, günlük yaşama becerilerinden olan bulaşık makinesi kullanarak bulaşıkları yıkama becerisinin öğretilmesidir. Araştırmanın bağımsız değişkeni ise, video ipucu olma yöntemiyle hazırlanan öğretim programıdır. Araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya hafif düzeyde zihin yetersizliği tanısı olan yaşları 14-16 arasında değişen 2 kız ve 1 erkek öğrenci katılmıştır. Araştırma Gazimağusa ilçesinde bulunan Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulunun mutfak atölyesinde gerçekleşmiştir. Araştırma sonucunda hafif düzey zihin yetersizliği bulunan öğrencilere tablet aracılığıyla sunulan bulaşık makinesi kullanma becerisinin öğretiminde video ipucu olma yönteminin etkili olduğu ortaya konulmuştur. Birinci katılımcı olan Taner’le 7 uygulama sonununda hedef beceri kazandırılmıştır. İkinci katılımcı Zekiye ile 7 uygulama oturum sonunda hedef beceri kazandırılmıştır. Son katılımcı olan olan İlayda ile de 6 uygulama oturumu sonunda hedef beceri kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra katılımcıların öğrendikleri beceriyi 1, 2 ve 3 hafta sonra dahi %100 oranında sergiledikleri gözlemlenmiştir. Farklı ortam ve kişilerde de her 3 katılımcınında beceriyi %100 oranında sürdürdükleri gözlemlenmiştir. Ayrıca katılımcıların derslerine giren sınıf öğretmenlerinden elde elinen sosyal geçerlilik görüşlerine göre de çalışmayı olumlu buldukları ve kendilerinin de yöntemi kullanmaya olumlu baktıkları görülmüştür. Bu araştırmada günlük yaşam becerilerinden olan bulaşık makinesi kullanarak bulaşıkları yıkama becerisinin öğretiminde video ipucu olma yöntemi etkili olduğu için alanda çalışan özel eğitimcilere günlük yaşam becerilerinin öğretiminde video ipucu olma yönteminin kullanılması önerilebilir. Bulaşık makinesi kullanma becerisinin öğretimi için hazırlanan video klipler diğer öğrenciler için de kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bulaşık Makinesi, Günlük Yaşam Becerileri, Kullanma Video İpucu Olma, Video Model Olma.