Bildiri Konusu:Öğrenme Güçlüğü olan Bireylerin Eğitimi


Öğrenme Güçlüğünde Fiziksel Aktivitelerin Yeri
Öğrenme güçlüğü olan bireylerin alan yazında varolan çalışmaların yanında fiziksel aktivitelerle desteklenmesinin ve dünyada eğitimde kullanılan (örneğin life kinetik vb.)fiziksel aktivite uygulamlarının bilinen öğrenme güçlüğü programlarının içeriklerine dahil edildiğinde öğrenme güçlüğü olan bireylere öğretimin farklılaştığı ve yararının tartışılacağı araştırmamızın çıktıları öğrenme güçlüğü çalışan uzmanlara yeni bir çalışma yolu olanağı sağlaması ile eğitimi tek düzelikten kurtarak çeşitlendirmeye ve her çalışsanın değer üretmesine yol açacaktır. Araştırmamızda bilinen dışında hareket eğitimi ve fiziksel aktivitelerle çalışan öğrenci ve uzmanların görüşleri ve gelişimleri ile ilgili alanda kullanılan program ve öğretimlere desteği paylaşılarak dinleyicilere fiziksel aktivite örnekleri ile öğretim örneklemeleri verilecektir.Ülkemizde yapılan öğrenme güçlüğü çalışmlarına bakıldığında ,ajademik boyutta ya da değerlendirme boyutunda tıkalı kaldığı ,alanda çalışan öğretmen ve uzmanların alternatif öğretim üretmekte zorlandığı ve bu zorlukla öğretimlerin tek düze ve öğrenci odaklı olmaktan uzak kaldığı gmrülmektedir.Alternatif aktivite ve çalışmaların normal zekaya sahip olduğu bilinen öğrenme güçlüğü olan bireylerde öğretimi kolaylaştırıcı ,öğrencinin aktif olduğu ve salt okuma bütünlerinin dışında bilişsel süreçleri harekete geçirdiği öngörülmektedir .Her bireyin aynı yolla öğrenemediği /öğrenmediği durumlar göz önüne alındığında bireyin uygun oluşu ele alınarak kurgulanacak etkili fiziksel aktivite ve vücud koordinasyon çalışmalarının içine yerleştirilmiş öğretim uygulamaları ,ortamı bireyin bilişsel becerilerini kullanımını desteklerken aynı zamanda yeni çözümler bulmasına teşvik edici ,problemlere yeni çözümler bulma ile ilgili üretimler sergileye bildiği olası durumları ortaya çıkaracaktır . Bu sebeple hafıza ,dikkat, algı ,planlama ,kendini değerlendirme süreçlerinde daha başaralı ve özgüveni kulanabilen bireyler ortaya çıkaracak eğitim planlamaları yapılabilmesi adına günlük yaşama uygun davranışları destekleyici aktiviteler bireyin varolan potansiyelini ortaya çıkarabileceği düzeylerde bireye görelik dikkate alınarak kurgulanacak aktivite destekli öğrenme güçlüğü çalışmaları yeni öğrenme alanlarını destekleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme güçlüğü, Fiziksel aktiviteler, Destekleyici eğitim , Aktif öğrenme