Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim


Özel Eğitimde video oyunlarının öğrenmeye etkisi: KKTC Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulunda Bir Saha Çalışması
Günümüzde bilişim teknolojisinin önemi giderek artmaktadır. Bu teknoloji, iş dünyasından sağlık sektörüne, eğitimden iletişime kadar pek çok alanda kritik bir rol oynamaktadır. Bilişim teknolojileri, özellikle eğitimde sağladığı imkanlar sayesinde önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu imkanların başında gelen video oyunları, eğitim ve öğretimde önemli bir yer tutmaktadır. Video oyunları aracılığıyla öğrencilerin becerilerini geliştirebilecekleri ve öğrenme deneyimlerini daha anlamlı hale getirebilecekleri tüm dünyada denenmektedir. Yapılan bu çalışmada, bilişim teknolojisini̇ doğru kullanarak daha güzel bir yaşam ortamı yaratmak ve daha kolay adapte olmalarını sağlamak ise bu projenin yapı taşlarından biridir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini eğlenceli kılmak, motivasyonlarını arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek için ilgilerini çekecek video oyunları uzman yönlendirmeleriyle hazırlanarak kullanılmıştır. Çalışma KKTC Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun özel eğitim öğretmenleri gözetiminde, gönüllü öğrencileriyle yapılmıştır. Çalışmanın amacı, video oyunu tabanlı antrenman programı ile özel gereksinimli öğrencilerin belirli yeteneklerini geliştirmek bunu gözlem ve istatistik yoluyla analiz ederek ne kadar verimli olduğunu öğrenmektir. Çalışma Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulunda 20 günlük süre zarfında, farklı özel gereksinimlere sahip 10 öğrenciyle yapılmıştır. Çalışmada, katılımcılara belirlenen video oyununda 5 farklı antrenman modu oynatılarak katılımcıların el göz koordinasyonları, ince motor becerileri, algılama kabiliyetleri, tepki sürelerindeki gelişim ve odaklanma becerileri gibi parametreler gözlenmiştir. Katılımcıların sonuçları değerlendirildiğinde ortalama 120%’lik bir artış olduğu gözlenmiştir, çalışma sonucunda elde edilen bulgular, video oyunu tabanlı eğitimin öğrencilerin el-göz koordinasyonu, ince motor becerileri ve sosyal beceriler gibi temel yeteneklerini geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin motivasyonlarının arttığı ve öğrenme süreçlerinin daha keyifli hale geldiği gözlemlenmiştir. Son olarak, çalışmanın sonuçları, eğitimcilerin ve uzmanların bilgisayar oyunlarını pedagojik yaklaşımlarının bir parçası olarak değerlendirmeleri gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli bireyler, Video oyunu, Eğitim, Gelişim, el-göz koordinasyonu, motivasyon, bilişim teknolojisi, sosyal beceriler, Teknoloji