Bildiri Konusu:Zihin Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


Sporda +1'İz Projesi Pilot Uygulamasının Etkililiği
Bu çalışma zihin yetersizliğine sahip bireylerin fiziksel, sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek, kapsayıcı eğitim ilkeleri doğrultusunda yürütülen ‘’Sporda +1’İz’’ adlı projenin pilot uygulamasının etkililiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Türkiye Down Sendromu Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projede, teması her ay değişen kapsayıcı spor aktivitelerine yer verilmiştir. Zihin yetersizliğine sahip bireyler fiziksel, sosyal-duygusal ve zihinsel gelişim alanlarında tipik gelişim gösteren bireylere kıyasla daha fazla desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu destek kapsayıcı eğitim ortamlarında çeşitli uyarlamalarla verilebilmektedir. ‘’Sporda +1’İz’’ projesi kapsamında spor eğitmeni adayı olan spor lisesi son sınıf öğrencilerinden 30 kişiye uyarlamalar ve özel eğitim hakkında temel düzeyde eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerin ardından 16 hafta boyunca spor lisesi öğrencileri iki farklı özel eğitim uygulama okulundan toplamda 30 öğrenci ve spor lisesinde kaynaştırma yoluyla eğitim gören 2 özel gereksinimli öğrenciyle bir araya gelerek özel eğitim öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde teması her ay değişen kapsayıcı spor aktivitelerine katılım göstermişlerdir. Her proje günü spor lisesi öğrencilerine dönüt verilmiş ve soruları cevaplandırılmıştır. Araştırma, projenin etkililiğini ölçebilmek için iki aşamalı kurgulanmıştır. 1. aşamada spor lisesi öğrencilerinin bilgi düzeylerini karşılaştırmak için ön test son test tek gruplu desen kullanılmıştır. Bu veriler incelendiğinde spor lisesi öğrencilerinin özel eğitim ve uyarlamalarla ilgili bilgi düzeylerinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. 2. aşamada zihin yetersizliği olan öğrencilerin aileleriyle yarı yapılandırılmış görüşme uygulanarak projenin zihin yetersizliği olan bireylerdeki katkıları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu veriler incelendiğinde ise zihin yetersizliği olan bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin arttığı ve sosyal becerilerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca aileler proje sonunda çocuklarının karmaşık yönergeleri almakta daha başarılı olduklarını ifade etmişlerdir. Veriler genel olarak incelendiğinde proje pilot uygulamasının amacına ulaştığı düşünülmektedir. Projenin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler: zihin yetersizliği, uyarlama, kapsayıcı eğitim, fiziksel aktivite